Personlig assistans på ett personligt plan

Vill du ha större frihet över din assistans?

Du och dina närmsta vet bäst om dina behov. Vi ger dig friheten att bestämma själv.

Vi finns för dig!

Korta avstånd är avgörande om man vill kunna ge bra service och personlig kontakt.

Vill du hjälpa folk till en ökad livskvalitet?

Vill du hjälpa folk till en ökad livskvalitet? Vi håller alltid ögonen öppna för nya personer.

Nyheter

Björkö Assistans söker områdeschef! Läs mer!

Ny brukarundersökning. Se resultatet här!

Läs om oss i Enterprise MagazineGrundkurs personlig assistans för våra medarbetare

Under 2016 kommer alla medarbetare anställda i Björkö Assistans erbjudas att göra en webbaserad utbildning. Utbildningen är en grundkurs kring LSS och personlig assistans och är framtagen av ABH Utbildning och rådgivning. Mer information ges av respektive områdesansvarig.