Vill du ha större frihet över din assistans?

Frihet. Vi som arbetar på Björkö Assistans har den inställningen att det är Du och Dina närmaste som bäst vet Dina behov. Vi vill ge Dig friheten att själv få bestämma. Därför arbetar vi dagligen för att genomföra följande:
- Vi vill hjälpa Dig så att den personliga assistansen utgår från Dig och Dina anhörigas behov.
- Vi vill vara med och utforma fördelningen av assistentersättningen som finns till förfogande, så att den verkligen kommer Dig, Dina anhöriga och Dina assistenter till nytta.
- Vi vill också avlasta Dig, genom att ta det totala arbetsgivaransvaret för den personliga assistansen.

Olika lösningar

Vi har erfarenheten att personlig assistans kan se ut på många olika sätt. Vi är öppna för det mesta, så länge du känner dig bekväm.
Ett alternativ till att anställa någon person utifrån, kan vara att någon anhörig går in som personlig assistent. Vi ser de anhöriga som en fantastisk resurs, både vad gäller tid och energi som de lägger ner men även den medicinska expertis som de oftast besitter. Eftersom varje person har en unik livssituation så skapar vi lösningar som är speciellt utformade. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vi tar även om hand om det praktiska

Vad vi gör. Man ska ha roligt i livet. Därför tar vi hand om sådant som är mindre kul – så Du får tid över till annat. Här är ett axplock av det vi erbjuder oss att hjälpa till med:

Kontakten med Försäkringskassan, Nyanställningsprocessen (annonser, intervjuer, gallring m.m.), Löneutbetalningar, Inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter, Administration och bokföring, Vikarieförmedling, Schemaläggning, Personalvård, Löneförhandlingar, Kontinuerlig budgetredovisning


Kundundersökning

Nöjda kunder

Helena, mamma till funktionshindrad dotter

”Björkö Assistans är ett familjärt assistansbolag med stort engagemang för den enskilda individen! Ett personligt företag som förmedlar känslan av att ingenting är omöjligt!”