Livskvalitet

Det kan betyda så mycket, och så olika för olika människor. Vi vill vara med och skapa livskvalitet för dig, på dina villkor. Och då fungerar inte längre några generella lösningar.

Du ska inte behöva ändra på dina krav för att passa vårt system, vi ändrar vårat system så det passar dig! Vi på Björkö Assistans har inställningen att det är du själv som vet bäst hur förutsättningarna för ditt liv ser ut. Inte någon annan.


Vi finns för dig

Korta avstånd är avgörande om man vill kunna ge bra service. För att kunna bibehålla den personliga kontakt som vi eftersträvar har vi valt att framförallt fokusera på Östergötland. På det sättet kan vi både bättre och snabbare finnas till hands för Dig! Våra kontor ligger i Linköping och Västervik, men vi har personal och brukare i större delar av Östergötland samt Västerviks kommun. Vi är ofta ute på besök hos våra brukare.


Olika lösningar

Björkö Assistans AB startades 2003 av Sören Eriksson. Bakgrunden till verksamheten var när Sörens äldste son, som hade ett gravt fysiskt handikapp, skulle flytta hemifrån. Sören ville se till så att de bästa förutsättningarna skulle råda, då han kunde se det hela ur sin sons perspektiv. Detta synsätt visade sig vara vad fler brukare runt om i Östergötland behövde och ordet har spridit sig snabbt. Idag har Björkö Assistans AB vuxit från ett företag med 1 brukare och 4 anställda (2003) till ett företag med 30 brukare och över 100 anställda (2014).


Tillstånd och avtal

Björkö Assistans AB har sedan 2012 tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva verksamhet inom ramen för personlig assistans. I Linköpings kommun är Björkö Assistans AB ett av företagen som har avtal att bedriva personlig assistans, som ett alternativ till kommunalt utförande.


Fakta

Björkö Assistans AB
Platensgatan 5A
582 20 Linköping
Tel. 013-103990
Org.nr. 556653-6727
Grundades 2003
Antal anställda: 145
Tillstånd från Socialstyrelsen sedan 2012
Medlem i Vårdföretagarna sedan 2004
Kollektivavtal med SKAF sedan 2004

Vi på kontoret

Hanna Weitman

VD

013-4747693
hanna.weitman@bjorkoassistans.se

Ulf Granberg

Områdeschef

013-4747690
ulf.granberg@bjorkoassistans.se

Inga-Lill Blomberg

Löneadministratör

013-4747691
i-l.blomberg@bjorkoassistans.se

Sören Eriksson

Grundare och ägare