Om Björkö Assistans

Det här tycker vi är viktigt

Livskvalitet

Vi vill vara med och skapa livskvalitet för Dig, på Dina villkor. Då fungerar inga generella lösningar.

Du ska inte behöva ändra på dina krav för att passa vårt system. Vi ändrar i stället vårt system för att passa Dig. Vi på Björkö Assistans har inställningen att det är Du själv som bäst vet hur förutsättningarna för Ditt liv ser ut. Inte någon annan.

Vi finns för dig

Korta avstånd är avgörande om man vill kunna ge bra service. För att kunna bibehålla den personliga kontakt som vi eftersträvar har vi valt att framförallt fokusera på Östergötland. På det sättet kan vi både bättre och snabbare finnas till hands för Dig. Vårt kontor ligger i Linköping men vi har kunder och personal i större delar av Östergötland samt Västerviks kommun. Vi är ofta ute på besök hos våra kunder.

Våra värderingar

Kärnan i vår verksamhet kan sammanfattas i fyra värdeord:

Öppenhet – Våra kunder ska ha full insyn i vårt arbete och vara delaktiga i det vi gör. Vi är öppna för lösningar och önskemål för våra kunder och medarbetare. Vi informerar regelbundet om vad som händer i vår verksamhet och i branschen i stort.

Nytänkande – Vi är inte främmande för de förändringar som sker inom branschen utan anpassar oss genom att hitta nya lösningar. Vi vågar satsa och tänka nytt. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet

Kundfokus – Det är alltid kunden som står i centrum och som vi utgår ifrån. Vi har regelbunden kontakt med alla våra kunder. Vi är lyhörda och har förståelse för kundens situation. Vi är lättillgängliga och snabba med att återkoppla.

Glädje – Vi vill att det dagliga arbetet ska genomsyras av glädje och vill att det ska smitta av sig på alla övriga i vår verksamhet.

Vår historia

Björkö Assistans har funnits sedan 2003 och ägs av Sören Eriksson.

Sören startade företaget i samband med att äldste sonen, som hade ett gravt fysiskt handikapp, skulle flytta hemifrån. Sören ville då se till att de bästa förutsättningarna för sin son skulle råda sett utifrån sin sons perspektiv. Detta synsätt visade sig vara vad flera assistansberättigade runt om i Östergötland behövde och företaget har vuxit från 1 kund med 4 anställda (2003) till att idag ha drygt 30 kunder och ca 140 anställda.

Vi finns främst i Östergötland, men har även verksamhet i Borås och Västervik.
Tillstånd från Socialstyrelsen sedan 2012
Medlem i Vårdföretagarna sedan 2004
Kollektivavtal med SKAF sedan 2004

Transparensredovisning

Kontaktinformation
Björkö Assistans AB
Industrigatan 11
582 77 Linköping
Telefon: 013-10 39 90 (växel)
Kontaktperson: Hanna Weitman, VD, Björkö Assistans AB

Information om Björkö Assistans
För 2017 gäller följande för vårt företag:
Björkö Assistans beräknas omsätta ca 54 miljoner kronor och har ca 140 anställda.
Verksamheten bedrivs framförallt i Östergötland och Västervik.

Björkö Assistans affärsidé
Vi arbetar hårt för att vara en personlig aktör inom personlig assistans. Detta gör vi genom att lägga fokus på brukarens behov och önskemål. Det är alltid brukaren som står i centrum.

Björkö Assistans värdeord

  • Öppenhet
  • Nytänkande
  • Kundfokus
  • Glädje

 

Kvalitet
Björkö Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. Vi gör regelbundet kundundersökningar.

Personal på Björkö Assistans
Björkö Assistans har ca 140 anställda. Verksamheten bedrivs framförallt i Östergötland och Västervik. Björkö Assistans har VD, en områdeschef och en områdeschef/löneadministratör anställda på kontoret i Linköping.

Kollektivavtal
Björkö Assistans har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare och styrelseinformation
Björkö Assistans AB org. nummer: 556653–6727
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Hanna Weitman
Ägare: Sören Eriksson

Styrelse
Sören Eriksson, styrelsens ordförande
Hanna Weitman, ledamot
Christoffer Nordqvist, ledamot

Kontakta Hanna!

Har du frågor om hur vi arbetar, om din assistans , vill boka ett möte eller något annat så hjälper vi dig.

Hanna Weitman
013-4747693
hanna.weitman@bjorkoassistans.se