Transparensredovisning

 

Kontaktinformation
Björkö Assistans AB
Industrigatan 11
582 77 Linköping
Telefon: 013-10 39 90 (växel)
Kontaktperson: Hanna Weitman, VD, Björkö Assistans AB

Information om Björkö Assistans
För 2019 gäller följande för vårt företag:
Björkö Assistans beräknas omsätta ca 53 miljoner kronor och har ca 125 anställda.
Verksamheten bedrivs framförallt i Östergötland. På huvudkontoret finns VD, kundansvarig, personalutvecklare och löneadministratör.

Björkö Assistans affärsidé
Vi arbetar hårt för att vara en personlig aktör inom personlig assistans. Detta gör vi genom att lägga fokus på brukarens behov och önskemål. Det är alltid brukaren som står i centrum.

Björkö Assistans värdeord

  • Öppenhet
  • Nytänkande
  • Kundfokus
  • Glädje

 

Kvalitet
Björkö Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. Vi gör regelbundet kundundersökningar.

Se vår kvalitetsdeklaration för mer information.

Personal på Björkö Assistans
Björkö Assistans har ca 160 anställda. Verksamheten bedrivs framförallt i Östergötland och Västervik. Björkö Assistans har VD, en områdeschef och en områdeschef/löneadministratör anställda på kontoret i Linköping.

Kollektivavtal
Björkö Assistans har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare och styrelseinformation
Björkö Assistans AB org. nummer: 556653–6727
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Hanna Weitman
Ägare: Janette Hagdahl, Greta Hagdahl-Eriksson och Malte Hagdahl-Eriksson

Styrelse
Christoffer Nordqvist, styrelsens ordförande
Hanna Weitman, ledamot
Peter Frygner, ledamot